Politică de confidențialitate

Respectarea vieții dumneavoastră private este unul dintre angajamentele noastre fundamentale și, de aceea, acordăm cea mai mare atenție prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu legislația aplicabilă. Suntem conștienți de importanța păstrării confidențialității, integrității și securității datelor dumneavoastră cu caracter personal (“Date cu caracter personal“) și am redactat această Politică de confidențialitate („Politică de confidențialitate”) pentru a explica modul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt colectate, stocate, utilizate și dezvăluite de către IQ Games S.R.L., o societate incorporată și funcționând potrivit legii române, având sediul în Str. Constructorilor 2, 520077 Sfântu Gheorghe, Jud. Covasna, RO; cod de identificare fiscală 27441408, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J14/210/2010 [EUID: ROONRC.J14/210/2010] (“IQ Games“, “noi“), în calitate de operator, în legătură cu accesul la și utilizarea website-ului disponibil la adresa URL www.iqgame.ro („Platforma”). De fiecare dată când suntem obligați de legea aplicabilă, vom solicita consimțământul dumneavoastră liber, informat, specific și neechivoc pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Prin exprimarea consimțământului dumneavoastră, veți fi de acord că putem colecta, folosi, dezvălui, prelucra și transfera datele cu caracter personal, în conformitate cu această Politică de confidențialitate. Ne rezervăm dreptul de a modifica din când în când dispozițiile acestei Politici de confidențialitate. Dacă vom face modificări la această Politică de confidențialitate, vom face disponibilă versiunea actualizată pe Platformă și vom actualiza data menționată la “Ultima actualizare”. De asemenea, vă vom atenționa cu privire la modificările intervenite, pentru a ne asigura că sunteți informat cu privire la modul în care vor fi utilizate datele cu caracter personal. Orice modificare a Politicii de confidențialitate se va aplica de la data la care a fost efectuată, cu excepția modificărilor care necesită consimțământul dumneavoastră prealabil și care se vor aplica din momentul în care vă veți exprima acest consimțământ.

Datele cu caracter personal prelucrate, scopurile prelucrării și temeiurile de prelucrare

1. Date de navigare pe Platformă

Sistemele informatice și aplicațiile software utilizate pentru funcționarea Platformei obțin, în mod general, unele date cu caracter personal, a căror transmitere este implicită în utilizarea protocoalelor de comunicare pe Internet. Aceste informații nu sunt colectate pentru a fi asociate unor persoane identificate, însă, datorită naturii lor, pot permite, prin prelucrarea și integrarea cu anumite date stocate de terți, identificarea utilizatorilor. Aceste informații includ adresele IP, ora solicitării, metoda folosită pentru a trimite cererea la server, mărimea fișierului obținut în răspuns, timpul petrecut pe fiecare pagina web, date privind tipul de dispozitiv, sistemul de operare și browserul web folosite, tipul de ecran și rezoluția acestuia, localizarea geografică a originii apelurilor la server, precum și alți parametri referitori la dispozitivul, sistemul de operare și browserul folosite de utilizator. În măsura în care aceste informații duc la identificarea unui utilizator, prevederile acestei Politici de Confidențialitate devin aplicabile. Utilizăm aceste date numai pentru a obține informații statistice anonime privind utilizarea Platformei și pentru a verifica funcționarea corectă a acesteia. Interesul nostru legitim pentru îmbunătățirea Platformei noastre și pentru gestionarea capacităților serverului și pentru păstrarea fără erori a Platformei noastre (art. 6 alin. 1, lit. f RGPD); Îndeplinirea îndatoririlor legale referitoare la aspectele de securitate a sistemelor noastre (art. 6 alin. 1, lit. c RGPD).

2. Crearea unui cont

Dacă pe Platforma noastră aveți posibilitatea de a vă înregistra și crea un cont, vom avea nevoie de adresa de e-mail, numele complet (prenume și nume), telefon, adresa fizică completă (țară, județ, oraș, adresă stradală, cod poștal). În cazul în care doriți să plasați o comandă ca și persoană juridică, vom colecta de asemenea următoarele informații despre companie: numele companiei, codul fiscal și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului. Scopul acestei prelucrări constă în crearea contului, furnizării serviciilor noastre și procesării comenzilor plasate prin intermediul Platformei. Executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6 alin. 1, lit. b RGPD);

3. Aplicarea pentru un loc de muncă

Dacă pe Platforma noastră aveți posibilitatea de a aplica pentru un loc de muncă postat pe Platformă, vom avea nevoie de nume, prenume, adresă de e-mail, CV, toate informațiile menționate/indicate în CV-ul depus, scrisoare de intenție, așteptări salariale și orice alte informații pe care le furnizați de bunăvoie în momentul în care ne contactați. Scopul acestei prelucrări constă în furnizarea serviciilor noastre prin intermediul Platformei. Executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6 alin. 1, lit. b RGPD);

4. Notificări contractuale

Pe parcursul furnizării serviciilor noastre, vom utiliza adresa dumneavoastră de e-mail pentru a vă notifica cu privire la orice modificări intervenite în termenii și condițiile de utilizare a Platformei și în legătură cu orice alte aspecte legate de executarea contractului dintre IQ GAMES și Dumneavoastră. Scopul acestei prelucrări constă în efectuarea de notificări contractuale, în acord cu termenii și condițiile de utilizare a Platformei. Executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6 alin. 1, litb RGPD);

5. Contact

Aveți posibilitatea de a ne contacta în diferite moduri: prin e-mail, prin telefon, prin formular de contact. În acest caz, vom putea prelucra următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, e-mail, telefon, adresa, compania și orice alte informații pe care le furnizați de bunăvoie în momentul în care ne contactați. În această situație, vom folosi datele dumneavoastră cu caracter personal doar pentru a vă contacta în legătură cu oferta solicitată sau în legătură cu soluționarea problemei indicate. Temeiul legal pentru această prelucrare constă în executarea unui contract sau pentru a face demersuri la cererea ta înainte de încheierea unui contract. (art. 6 alin. 1, lit. b RGPD);Interesul nostru legitim de a asigura comunicarea cu clienții noștri și de a asigura suportul necesar utilizării Platformei (art. 6 alin. 1, lit. f RGPD);

6. Comunicări comerciale

Aveți posibilitatea de a opta pentru primirea de comunicări comerciale prin intermediul e-mail-ului si/sau prin intermediul apelurilor telefonice. Daca optați pentru primirea de astfel de mesaje comerciale, vom utiliza adresa dumneavoastră de e-mail și numărul de telefon pentru a vă trimite mesaje comerciale cu privire la activitățile și promoțiile IQ GAMES. Temeiul legal pentru prelucrarea adresei de e-mail și a numărului de telefon în acest scop îl reprezintă consimțământul dumneavoastră. (art. 6 alin. 1, lit. a RGPD). Puteți revoca acordul prealabil în orice moment și fără costuri, folosind link-urile de dezabonare, acolo unde sunt prezente în mesajele și comunicările primite, sau printr-un mesaj email către office@iqgame.ro.

7. Furnizarea datelor cu caracter personal

Puteți refuza să furnizați anumite date cu caracter personal (indicate mai sus) dar, într-un astfel de caz, este posibil să nu puteți beneficia de anumite servicii și funcționalități ale Platformei, incluzând, dar fără a se limita la crearea unui cont de utilizator sau contactarea dumneavoastră pentru soluționarea problemei dumneavoastră și pentru a vă oferi suport.

Durata de prelucrare

Ca regulă, vom păstra și prelucra datele dvs. personale atât timp cât utilizați serviciul nostru și nu mai mult de cinci ani după aceea. Ne vom strădui să ștergem mai repede orice date cu caracter personal în cazul în care nu este necesar să le păstrăm, dar vă rugăm să fiți conștienți de faptul că putem păstra datele cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă de timp dacă avem o obligație legală în acest sens sau dacă avem o convingere rezonabilă că este necesar să facem acest lucru din motive comerciale sau juridice. Datele cu caracter personal colectate în vederea transmiterii de comunicări comerciale vor fi prelucrate până la data retragerii consimțământului. În anumite circumstanțe, este posibil să păstrăm datele cu caracter personal pentru perioade mai lungi de timp, de exemplu în cazul în care suntem obligați să facem acest lucru în conformitate cu cerințele legale, de reglementare, fiscale sau contabile. De asemenea, am putea păstra datele cu caracter personal pentru perioade mai îndelungate de timp, astfel încât să avem o evidență exactă a raporturilor dumneavoastră cu noi în cazul oricăror plângeri sau dacă apreciem în mod rezonabil că există o perspectivă de litigiu legată de Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

TRANSFERUL datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt stocate pe serverele partenerilor contractuali care ne ajută să furnizăm serviciile noastre. Putem transfera datele cu caracter personal, în măsura în care acest lucru este necesar, următoarelor categorii de destinatari:
  • parteneri contractuali;
  • subcontractanți;
  • companii ce oferă servicii de tip curierat;
  • companii ce oferă servicii IT;
  • furnizori de servicii de date și voce;
  • furnizori de produse software sau hardware;
  • companii de marketing;
  • autorități publice, instanțe de judecată sau arbitrale, precum și autorități competente să cerceteze săvârșirea de fapte penale.

Acești destinatari pot fi situați în Uniunea Europeană și/sau în Zona Economică Europeană. În cazul în care destinatarii sunt situați în afara Uniunii Europene și a Zonei Economice Europene, inclusiv în țări care nu sunt recunoscute ca asigurând un nivel adecvat de protecție, transferul datelor cu caracter personal se efectuează doar dacă există garanții adecvate, în conformitate cu legea aplicabilă. În acest sens, ne bazăm pe mai multe garanții, precum certificatul Privacy Shield sau clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană. Puteți primi de la noi o listă de destinatari din țări terțe, precum și o copie a dispozițiilor convenite care asigură un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal. Pentru orice solicitare în acest sens, vă rugăm să ne contactați la datele de contact menționate mai jos. Pentru mai multe informații: https://www.shopify.com/legal/privacy

SECURITATEA datelor cu caracter personal

Securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru noi. Prin urmare, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate prin aplicarea unor măsuri tehnice și organizatorice rezonabile pentru a proteja datele cu caracter personal, precum limitarea accesului la datele cu caracter personal, criptarea sau anonimizarea datelor cu caracter personal, stocarea pe medii securizate. Cu toate acestea, în ciuda eforturilor depuse, nu putem garanta întotdeauna eficiența măsurilor de securitate implementate, și prin urmare, nu putem garanta în orice moment securitatea datele cu caracter personal.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA datelor cu caracter personal

8. Drepturile dumneavoastră

În conformitate cu legislația aplicabilă, beneficiați de următoarele drepturi:

Dreptul de acces: Aveți dreptul de a obține confirmarea de la noi că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de noi, precum și informații privind specificul prelucrării precum: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor cu caracter personal, perioada pentru care datele cu caracter personal sunt păstrate, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, drepturilor dumneavoastră, dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere, de unde am obținut datele cu caracter personal.

Dreptul la rectificare: Aveți posibilitatea de a solicita rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, cu condiția să fie respectate cerințele legale aplicabile. În eventualitatea unor erori, după notificare, vom corecta imediat datele dumneavoastră cu caracter personal.

Dreptul la ștergere: În anumite cazuri, aveți posibilitatea de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal: (i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și le prelucrăm; (ii) ați retras consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și noi nu mai putem prelucra datele cu caracter personal în baza altor temeiuri legale; (iii) datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii; (iv) dați curs unui drept legal de a vă opune. Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dumneavoastră de ștergere în cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru respectarea unei obligații legale, sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. De asemenea, există alte și circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm această solicitarea de ștergere a datelor cu caracter personal.

Restricționarea prelucrării: Puteți solicita să restricționăm prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în următoarele situații: (i) în cazul în care contestați corectitudinea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea datelor cu caracter personal în cauză; (ii) în cazul în care prelucrarea este ilegală, și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (iii) în cazul în care nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar ni le solicitați pentru o acțiune în instanță; (iv) în cazul în care v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime ca operator prevalează asupra celor ale persoanei vizate. Putem continua să folosim datele cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care: (i) avem consimțământul dumneavoastră; (ii) pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță; sau (iii) pentru a proteja drepturile unei alte altei persoane fizice sau juridice.

Dreptul la portabilitatea datelor: În măsura în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în baza consimțământului dumneavoastră sau pentru executarea contractului și prelucrarea se face prin mijloace automate, aveți dreptul că datele dumneavoastră cu caracter personal să vă fie furnizate într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste date cu caracter personal altui operator. Acest drept nu afectează în mod negativ drepturile și libertățile celorlalți.

Dreptul la opoziție: În anumite situații, precum atunci când prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe baza unui interes legitim, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal de către noi. În caz de opoziție nejustificată, IQ GAMES este îndreptățită să prelucreze în continuare datele cu caracter personal.

Dreptul de a vă opune primirii de mesaje comerciale: De asemenea, vă puteți opune la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopul trimiterii de mesaje comerciale.

Revocarea consimțământului: În măsura în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în temeiul consimțământului dumneavoastră, puteți revoca oricând consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ înainte de retragerea acestuia.

Dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale: În anumite circumstanțe aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice în privința dumneavoastră sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Acest drept nu este aplicabil în cazul în care decizia: (i) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dumneavoastră și noi; (ii) este autorizată de lege care prevede și garanții adecvate pentru drepturile și libertățile dumneavoastră; (iii) are la bază consimțământul dumneavoastră explicit.

Dreptul de a vă adresa autorității de supraveghere: Aveți dreptul de a depune o plângere înaintea Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu caracter personal („ANSPDCP”) în legătură cu orice încălcare a drepturilor dumneavoastră privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Datele de contact ale ANSPDCP sunt: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336 București, Romania; e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

9. Exercitarea drepturilor dumneavoastră

Pentru a afla mai multe despre modul în care puteți exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail office@iqgame.ro.

Verificarea identității: Acordăm cea mai mare atenție confidențialității tuturor datelor cu caracter personal și ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea în cazul în care faceți o cerere cu privire la datele cu caracter personal.

Taxe: Ca regulă, vă puteți exercita drepturile dumneavoastră în mod gratuit. Cu toate acestea, ne rezervăm dreptul de a solicita o taxă rezonabilă în cazul în care cererile dumneavoastră sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv.

Timp de răspuns: Depunem tot efortul pentru a răspunde solicitărilor dumneavoastră în cel mult o lună de la primirea solicitării. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor, caz în care vă vom informa cu privire la orice astfel de prelungire și cu privire la motivele întârzierii.