Adatvédelmi szabályzat

Ez az oldal 3. fél szoftverével lett lefordítva és pontatlan lehet, az eredeti (román nyelvű dokumentum) a mérvadó!

Az Ön személyes adatainak tiszteletben tartása egyik alapvető kötelezettségünk, ezért a lehető legnagyobb figyelmet fordítjuk személyes adatainak a vonatkozó jogszabályokkal összhangban történő kezelésére. Tisztában vagyunk azzal, hogy fontos megőrizni az Ön személyes adatai bizalmas jellegét, sértetlenségét és biztonságát, és elkészítettük ezt az Adatvédelmi szabályzatot ("Adatvédelmi szabályzat"), hogy elmagyarázzuk, hogyan gyűjti, tárolja, használja és hozza nyilvánosságra az Ön személyes adatait az IQ Games S.R.L., a a román törvények szerint bejegyzett és működő társaság, amelynek székhelye a Str. Constructorilor 2, 520001 Sfântu Gheorghe, Jud. Covasna, RO; adószám: 27441408, a Kereskedelmi Nyilvántartási Hivatalban bejegyzett számon. J14/210/2010 [EUID: ROONRC.J14/210/2010] („IQ GAMES”, „mi”), mint üzemeltető, a www.iqgame.ro URL-címen elérhető webhelyhez való hozzáféréssel és annak használatával kapcsolatban („Platform”). Amikor a vonatkozó törvény megköveteli, ingyenes, tájékozott, konkrét és egyértelmű hozzájárulását kérjük személyes adatai feldolgozásához. Hozzájárulásának kifejezésével beleegyezik abba, hogy személyes adatait a jelen Adatvédelmi nyilatkozattal összhangban gyűjtsük, felhasználjuk, nyilvánosságra hozzuk, feldolgozzuk és továbbítjuk. Fenntartjuk a jogot jelen Adatvédelmi szabályzat rendelkezéseinek időről időre történő megváltoztatására. Ha módosítjuk ezt az Adatvédelmi szabályzatot, akkor a frissített verziót elérhetővé tesszük a Platformon, és frissítjük az „Utolsó frissítés” részben feltüntetett dátumot. Értesítjük Önt minden változásról is, hogy tájékozódjon személyes adatainak felhasználásáról. Az Adatvédelmi Szabályzat bármely módosítása annak időpontjától lép érvénybe, kivéve azokat a változtatásokat, amelyekhez az Ön előzetes hozzájárulása szükséges, és amelyek attól a pillanattól kezdve érvényesek, amikor Ön ezt a hozzájárulását megadja.

A kezelt személyes adatok, az adatkezelés céljai és indokai

1. Platformböngészési adatok

A Platform működéséhez használt számítógépes rendszerek és szoftveralkalmazások általában olyan Személyes Adatokat szereznek be, amelyek továbbítása az internetes kommunikációs protokollok használatában magától értetődő. Ezeket az információkat nem azért gyűjtjük, hogy azonosított személyekkel kapcsolatba kerüljenek, de természetéből adódóan lehetővé tehetik a harmadik fél által tárolt egyes adatokkal való feldolgozás és integráció révén a felhasználók azonosítását. Ezek az információk tartalmazzák az IP-címeket, a kérés időpontját, a kérés szerver felé történő elküldésének módját, a válaszban kapott fájl méretét, az egyes weboldalakon eltöltött időt, az eszköz típusára vonatkozó adatokat, a működést. rendszer és a használt webböngésző, a képernyő típusa és annak felbontása, a szerverre érkező hívások eredetének földrajzi elhelyezkedése, valamint a felhasználó által használt eszközzel, operációs rendszerrel és böngészővel kapcsolatos egyéb paraméterek. Amennyiben ez az információ a felhasználó azonosításához vezet, a jelen Adatvédelmi szabályzat rendelkezései alkalmazandók. Ezeket az adatokat kizárólag a Platform használatáról szóló anonim statisztikai információk megszerzésére és a helyes működésének ellenőrzésére használjuk fel. Jogos érdekünk a Platformunk fejlesztéséhez és a szerver képességek kezeléséhez, valamint Platformunk hibamentességéhez (6. cikk, 1. bekezdés, f RGPD); Rendszereink biztonsági vonatkozásaival kapcsolatos jogi kötelezettségek teljesítése (RGPD 6. cikk (1) bek. c) pont.

2. Fiók létrehozása

Ha Platformunkon lehetősége van regisztrálni és fiókot létrehozni, szükségünk lesz e-mail címére, teljes nevére (vezetéknév és vezetéknév), telefonszámára, teljes fizikai címére (ország, megye, város, utcanév, irányítószám). Ha jogi személyként kíván megrendelést leadni, a következő cégadatokat is begyűjtjük: cégnév, adószám és cégjegyzékszám. Ennek a feldolgozásnak a célja a fiók létrehozása, szolgáltatásaink nyújtása és a Platformon keresztül leadott megrendelések feldolgozása. Olyan szerződés teljesítése, amelyben az érintett szerződő fél, vagy az érintett kérésére a szerződés megkötése előtt lépések megtétele (RGPD 6. cikk (1) bekezdés b) pont);

3. Jelentkezés egy állásra

Ha a Platformunkon lehetősége van a Platformon meghirdetett állásra jelentkezni, akkor szükségünk lesz az Ön nevére, vezetéknevére, e-mail címére, önéletrajzára, minden, a benyújtott önéletrajzban említett/megjelölt adatra, kísérőlevélre, elvárt fizetésre és minden egyéb információra. önként megadja, amikor kapcsolatba lép velünk. Ennek a feldolgozásnak az a célja, hogy szolgáltatásainkat a Platformon keresztül nyújtsuk. Olyan szerződés teljesítése, amelyben az érintett szerződő fél, vagy az érintett kérésére a szerződés megkötése előtt lépések megtétele (RGPD 6. cikk (1) bekezdés b) pont);

4. Szerződési felhívások

Szolgáltatásaink nyújtása során az Ön e-mail címét arra használjuk, hogy értesítsük Önt a Platform használati feltételeiben bekövetkezett változásokról, valamint az IQ GAMES és Ön között létrejött szerződés teljesítésével kapcsolatos egyéb szempontokról. Ennek a feldolgozásnak a célja a szerződéses értesítések teljesítése a Platform használati feltételeivel összhangban. Olyan szerződés teljesítése, amelyben az érintett szerződő fél, vagy az érintett kérésére a szerződés megkötése előtt lépések megtétele (RGPD 6. cikk, 1. bekezdés);

5. Kapcsolat

Különféle módon léphet kapcsolatba velünk: e-mailben, telefonon, kapcsolatfelvételi űrlapon. Ebben az esetben a következő Személyes adatokat tudjuk feldolgozni: név, vezetéknév, e-mail cím, telefon, cím, cég és minden egyéb adat, amelyet Ön önkéntesen ad meg, amikor kapcsolatba lép velünk. Ebben a helyzetben az Ön Személyes Adatait kizárólag arra használjuk fel, hogy a kért ajánlattal vagy a jelzett probléma megoldásával kapcsolatban kapcsolatba lépjünk Önnel. Ennek az adatkezelésnek a jogalapja a szerződés teljesítése, vagy az Ön kérésére a szerződéskötés előtti lépések megtétele. (RGPD 6. cikk (1) bekezdés b) pont); Jogos érdekünk, hogy biztosítsuk a kommunikációt ügyfeleinkkel, és biztosítsuk a Platform használatához szükséges támogatást (RGPD 6. cikk (1) bekezdés, f betű);

6. Kereskedelmi kommunikáció

Lehetősége van arra, hogy kereskedelmi kommunikációt e-mailben és/vagy telefonhíváson keresztül fogadjon. Ha feliratkozik ilyen kereskedelmi üzenetek fogadására, akkor az Ön e-mail címét és telefonszámát arra használjuk, hogy kereskedelmi üzeneteket küldjünk Önnek az IQ GAMES tevékenységeivel és promócióival kapcsolatban. E-mail címe és telefonszáma e célból történő feldolgozásának jogalapja az Ön hozzájárulása. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés). Az előzetes hozzájárulást bármikor és költség nélkül visszavonhatja a leiratkozási linkek használatával, ahol azok a kapott üzenetekben és kommunikációkban szerepelnek, vagy az office@iqgame.ro e-mail címre küldve.

7. Személyes adatok megadása

Megtagadhatja bizonyos személyes adatok megadását (fent jelezve), de ebben az esetben előfordulhat, hogy nem részesülhet a Platform bizonyos szolgáltatásaiból és funkcióiból, beleértve, de nem kizárólagosan a felhasználói fiók létrehozását vagy a kapcsolatfelvételt a probléma megoldása érdekében. és támogatást nyújtani.

Feldolgozási idő

Személyes adatait főszabályként mindaddig megőrizzük és kezeljük, amíg szolgáltatásunkat igénybe veszi, és azt követően legfeljebb öt évig. Igyekszünk minden személyes adatot gyorsabban törölni, ha nem szükséges, de vegye figyelembe, hogy a személyes adatokat hosszabb ideig is megőrizhetjük, ha erre vonatkozó jogi kötelezettségünk van, vagy ha megalapozottan úgy gondoljuk, hogy kereskedelmi vagy jogi okokból szükséges. A kereskedelmi kommunikáció küldése céljából gyűjtött személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásának időpontjáig kezeljük. Bizonyos körülmények között a Személyes Adatokat hosszabb ideig is megőrizhetjük, például ha erre a jogi, szabályozási, adózási vagy számviteli követelményeknek megfelelően szükségünk van. A személyes adatokat hosszabb ideig is megőrizhetjük annak érdekében, hogy bármilyen panasz esetén pontos nyilvántartást tudjunk készíteni az Ön velünk folytatott kapcsolatairól, vagy ha ésszerűen úgy ítéljük meg, hogy perre van kilátás az Ön adatainak feldolgozásával kapcsolatban.

Személyes adatok Átadása

A személyes adatokat olyan szerződéses partnerek szerverein tároljuk, akik segítenek szolgáltatásaink nyújtásában. Személyes adatokat a szükséges mértékben továbbíthatunk a címzettek alábbi kategóriáinak:

  • szerződéses partnerek;
  • alvállalkozók;
  • futárszolgálatot kínáló cégek;
  • informatikai szolgáltatásokat kínáló cégek;
  • adat- és hangszolgáltatások szolgáltatói;
  • szoftver- vagy hardvertermékek szállítói;
  • marketing cégek;
  • hatóságok, bíróságok vagy választottbíróságok, valamint a bűncselekmények elkövetésének kivizsgálására illetékes hatóságok.

Ezek a címzettek az Európai Unióban és/vagy az Európai Gazdasági Térségben lehetnek. Ha a címzettek az Európai Unión és az Európai Gazdasági Térségen kívül találhatók, ideértve azokat az országokat is, amelyekről nem ismerik el, hogy megfelelő szintű védelmet biztosítanak, a Személyes adatok továbbítására csak akkor kerül sor, ha megfelelő garanciák vannak, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. Ebben az értelemben számos garanciára támaszkodunk, mint például a Privacy Shield tanúsítványra vagy az Európai Bizottság által kiadott általános szerződési feltételekre. Megkaphatja tőlünk a harmadik országokban található címzettek listáját, valamint a személyes adatok megfelelő szintű védelmét biztosító megállapodások másolatát. Bármilyen ezzel kapcsolatos kéréssel forduljon hozzánk az alábbi elérhetőségeken. További információ: https://www.shopify.com/legal/privacy

A személyes adatok BIZTONSÁGA

Személyes adatainak biztonsága fontos számunkra. Ezért az Ön személyes adatait a Személyes adatok védelme érdekében ésszerű technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával dolgozzuk fel, mint például a Személyes adatokhoz való hozzáférés korlátozása, a Személyes adatok titkosítása vagy anonimizálása, valamint biztonságos adathordozón való tárolás. Minden erőfeszítésünk ellenére azonban nem tudjuk mindig garantálni a bevezetett biztonsági intézkedések hatékonyságát, ezért nem tudjuk mindenkor garantálni a Személyes adatok biztonságát.

AZ ÖN JOGAI A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁRA VONATKOZÓAN

8. Az Ön jogai

A vonatkozó jogszabályok értelmében Önt a következő jogok illetik meg:

Hozzáférés joga: Önnek jogában áll visszaigazolást kérni tőlünk, hogy személyes adatait mi kezeljük, valamint tájékoztatást kapni az adatkezelés sajátosságairól, mint például a cél, a kezelt személyes adatok kategóriái, a személyes adatok címzettjei. Adatok, a személyes adatok megőrzésének időtartama, ha azokat külföldre továbbítjuk, és hogyan védjük azokat, az Ön jogai, panasztételi joga ahhoz a felügyeleti hatósághoz, ahol a személyes adatokat megszereztük.

Helyesbítéshez való jog: Kérheti személyes adatainak helyesbítését, amennyiben a vonatkozó jogszabályi követelmények teljesülnek. Hiba esetén az értesítést követően haladéktalanul helyesbítjük Személyes adatait.

A törléshez való jog: Bizonyos esetekben kérheti a személyes adatok törlését: (i) azokra a célokra már nincs szükség, amelyekből gyűjtöttük és feldolgoztuk; (ii) visszavonta a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását, és a személyes adatokat más jogalapon már nem tudjuk feldolgozni; (iii) a személyes adatokat törvénysértő módon kezelik; (iv) törvényes tiltakozási jog gyakorlása. Nem vagyunk kötelesek teljesíteni törlési kérelmét, ha a személyes adatok kezelése jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy valamely jog megalapozásához, gyakorlásához vagy bíróság előtti védelméhez szükséges. Vannak olyan egyéb körülmények is, amelyekben nem vagyunk kötelesek eleget tenni a személyes adatok törlésére irányuló kérésnek.

Az adatkezelés korlátozása: Kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását az alábbi helyzetekben: (i) Ha vitatja a személyes adatok pontosságát, olyan időtartamra, amely lehetővé teszi számunkra a szóban forgó személyes adatok pontosságának ellenőrzését. ; (ii) ha az adatkezelés jogellenes, és Ön tiltakozik a Személyes adatok törlése ellen, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; (iii) ha már nincs szükségünk a Személyes adatokra az adatkezeléshez, de Ön bírósági eljáráshoz kéri azokat; (iv) ha Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, addig az időtartamig, ameddig ellenőrizzük, hogy üzemeltetőként törvényes jogaink elsőbbséget élveznek-e az érintett jogaival szemben. Korlátozási kérelmet követően továbbra is használhatjuk a Személyes Adatokat, ha: (i) az Ön hozzájárulása van; (ii) valamely jog bíróság előtti megállapítása, gyakorlása vagy védelmének biztosítása; vagy (iii) más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében.

Az adathordozhatósághoz való jog: Amennyiben a személyes adatokat az Ön hozzájárulása alapján vagy a szerződés teljesítése érdekében kezeljük, és az adatkezelés automatizált módon történik, Önnek joga van ahhoz, hogy Személyes adatait strukturált formátumban megkapja. , használt aktuális és géppel olvasható, és Önnek jogában áll ezeket a Személyes adatokat egy másik üzemeltetőnek továbbítani. Ez a jog nem érinti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Tiltakozáshoz való jog: Bizonyos helyzetekben, például amikor személyes adatait jogos érdek alapján kezeljük, Önnek jogában áll tiltakozni személyes adatainak általunk történő kezelése ellen. Indokolatlan tiltakozás esetén az IQ GAMES jogosult a Személyes adatok további kezelésére.

A kereskedelmi üzenetek fogadásának tiltakozásának joga: Ön is tiltakozhat személyes adatainak kereskedelmi üzenetek küldése céljából történő kezelése ellen.

Hozzájárulás visszavonása: Amennyiben az Ön személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeljük, Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását anélkül, hogy ez befolyásolná a visszavonás előtti hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogszerűségét.

Az egyéni döntések hatályának mellőzéséhez való jog: Bizonyos körülmények között Önnek joga van arra, hogy ne vonatkozzon rád olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés, amely Önre nézve joghatással jár, vagy Önt hasonló módon jelentős mértékben érinti. Ez a jog nem vonatkozik arra az esetre, ha a döntés: (i) az Ön és köztünk fennálló szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges; (ii) az Ön jogaira és szabadságaira megfelelő biztosítékokat biztosító és biztosító törvény felhatalmazza; (iii) az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

A felügyeleti hatósághoz való fordulás joga: Önnek jogában áll panasszal élni az Országos Személyes Adatok Feldolgozásának Felügyeleti Hatóságnál ("ANSPDCP") a Személyes Adatok kezelésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén. Az ANSPDCP elérhetőségei: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, 1. szektor, irányítószám 010336 Bukarest, Románia; e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

9. Jogaid gyakorlása

Ha többet szeretne megtudni arról, hogyan gyakorolhatja a fent említett jogait, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az office@iqgame.ro címen.

Személyazonosság-ellenőrzés: Nagyon komolyan vesszük minden személyes adat bizalmas kezelését, és fenntartjuk a jogot, hogy ellenőrizzük a személyazonosságát, ha személyes adatokat kér.

Díjak: Főszabály szerint ingyenesen gyakorolhatja jogait. Fenntartjuk azonban a jogot, hogy ésszerű díjat számítsunk fel, ha kérései nyilvánvalóan megalapozatlanok vagy túlzóak, különösen ismétlődő jellegük miatt.

Válaszadási idő: Minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy megkereséseire legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül válaszoljunk. Ez az időszak szükség esetén két hónappal meghosszabbítható, figyelembe véve a kérelmek összetettségét és számát, ebben az esetben tájékoztatjuk Önt a meghosszabbításról és a késedelem okairól.