Szolgáltatási feltételek

Ez az oldal 3. fél szoftverével lett lefordítva és pontatlan lehet, az eredeti (román nyelvű dokumentum) a mérvadó!

Az iqgame.ro webhely meglátogatása és az azon keresztül történő termékek vásárlása megköveteli és magában foglalja az alábbiakban részletezett feltételek és feltételek elfogadását.

Tartalom tulajdonjoga

Az iqgame.ro weboldal tartalma teljes egészében az IQ GAMES tulajdonát képezi, és a szerzői jogi törvény, valamint a szellemi és ipari tulajdonjogokra vonatkozó törvények védik (nemzeti és nemzetközileg bejegyzett védjegyek, találmányok, formatervezési minták és ipari modellek révén) . Az oldal bármely elemének az IQ GAMES írásos hozzájárulása nélküli felhasználására a fent említett törvények vonatkoznak. A www.iqgame.ro weboldalon az IQ GAMES cég korlátozott hozzáférést biztosít a felhasználónak, és semmilyen módon nem engedi meg letölteni, másolni vagy módosítani. Az oldal felhasználó általi felhasználása a kereskedelmi céloktól eltérő célokra kizárólag az IQ GAMES írásos hozzájárulásával engedélyezett.

Kommunikáció

Attól a pillanattól kezdve, hogy a felhasználó eléri az iqgame.ro webhelyet, a kommunikáció elektronikus úton történik. A felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy termékeket rendeljen vagy üzeneteket küldjön az IQ GAMES címére, és elektronikus úton kapjon értesítéseket tőle. Azok, akik belépnek/látogatnak az oldalra, megjegyzéseket és egyéb közléseket tehetnek (javaslatokat, kérdéseket vagy egyéb információkat nyújthatnak be), feltéve, hogy azok nem illegálisak vagy obszcének, és nem sértik a szellemi tulajdonjogokat. Azok a személyek, akik hamis e-mail címet használnak, vagy elektronikus üzenetet küldenek más természetes vagy jogi személy nevében, a hatályos jogszabályok szerint büntetendők. Az IQ GAMES-nek joga (de nem kötelessége) eltávolítani az oldalon azonosított minden ilyen tartalmat. Az IQ GAMES cég nem vállal felelősséget és nem tartozik semmilyen kártérítéssel az ilyen kommunikáció által okozott károkért.

Webhely tevékenység

A felhasználó által az iqgame.ro weboldalon végzett tevékenységért (fiókhoz való hozzáférés és személyes jelszó használata, online rendelés) kizárólag a felhasználót terheli a felelősség. Az IQ GAMES nem vállal felelősséget az olyan hibákért vagy károkért, amelyek a felhasználó gondatlanságából adódnak fiókja és jelszava biztonságával és bizalmas kezelésével kapcsolatban. A felhasználó személyes adatait az IQ GAMES kizárólag a jelen oldal megjelölt céljaira használhatja fel. A számlainformációkat és a megrendelőlap adatait csak a felhasználói rendelésekkel kapcsolatos kommunikációhoz használjuk fel. Személyes adatok azonban továbbíthatók a hatóságoknak a kereskedelmi ügyletek ellenőrzése céljából, illetve a törvény által indokolt ellenőrzések lefolytatására jogosult egyéb hatóságoknak, ha ezt a hatályos jogszabályok előírják.

Eladott termékek

Az IQ GAMES nem garantálja, hogy a termékek leírása vagy az oldal bármely más tartalma hibamentes vagy hiánytalan. Ha az árak vagy egyéb termékadatok különböző okokból hibásan jelennek meg, az IQ GAMES fenntartja a jogot, hogy az adott termék szállítását törölje, és a lehető leghamarabb értesítse a vásárlót. A weboldalon bemutatott termékek képei illusztrációk, a ténylegesen leszállított termékek megjelenésükben kis mértékben eltérhetnek ezektől. Az IQ GAMES nem garantálja a megjelenített termékek raktáron való elérhetőségét, ezért fenntartja a jogot egyes rendelések részleges kiszállítására, abban az esetben, ha bizonyos termékek pillanatnyi készlethiány vagy annak kimerülése miatt már nem elérhetőek. Az IQ GAMES nem vállal felelősséget és nem tehető felelőssé az ezen az oldalon vásárolt termékek nem megfelelő használatából eredő közvetlen, közvetett vagy véletlenszerű károkért. Az IQ GAMES garantálja, hogy a megvásárolt termékek megfelelnek a vásárlás céljának, és kérésre a felhasználó rendelkezésére bocsátja a megrendelt termék megfelelőségi nyilatkozatát. Az IQ GAMES cég a termékek átvételétől számított maximum 2 napon belül benyújtott, a termékek minőségével kapcsolatos reklamációt elfogad és megvizsgál. Valamint a vásárló a termékeket már nem küldheti vissza, de a termékek kicserélhetők, ha a reklamáció indokolt.

Promóciók és különleges ajánlatok

A termékek a weboldalon feltüntetett akciós árakon vásárolhatók meg a rendelkezésre álló készlet erejéig. Az akciós termékek hétről hétre változhatnak.

A szerződés felbontásának joga

A fogyasztó jogosult a távollevők között kötött szerződést egyoldalúan felmondani, de köteles ezt 14 munkanapon belül írásban, kötbér nélkül és indoklás nélkül a céggel felmondani. Az egyetlen költség, amelyet a fogyasztó viselhet, a termékek visszaküldésének közvetlen költségei. A fogyasztó egyoldalú szerződésbontási jogának gyakorlása esetén a kereskedő köteles a fogyasztó által kifizetett összeget visszatéríteni anélkül, hogy az összegek visszatérítésével kapcsolatos költségeket tőle kérné. A visszatérítés legkésőbb a szerződés fogyasztó általi felmondásától számított 30 napon belül megtörténik. A fenti Feltételekre és Felhasználási feltételekre a hatályos román törvények az irányadók, és az oldal használatával a felhasználó beleegyezik abba, hogy a közte és az IQ GAMES cég között felmerülő bármilyen jellegű vitát békés úton kell megoldani, ellenkező esetben a konfliktus rendezése az illetékes bíróságon történhet. Ha a fenti kikötések bármelyike bármilyen okból érvénytelennek vagy érvénytelennek bizonyul, ez a kitétel nem érinti a többi kikötés érvényességét. Megrendelő a megrendelés megvásárlásával és elindításával kifogás nélkül elfogadja a felhasználási feltételeket, amelyek értéke megegyezik egy érvényes megkötött szerződés értékével.