Proiect finanțat prin POR 2014-2020

ANUNȚ PRIVIND DEMARAREA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI

Proiectul „Diversificarea producţiei la SC IQ GAMES SRL prin achiziţia de echipamente specifice fabricării jucăriilor”, cod SMIS 115669, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat de către IQ GAMES SRL în Municipiul Sfântu Gheorghe, Strada Constructorilor, Nr. 2, Județ Covasna, Cod poștal 520092 și are o valoare totală de 5.216.943,91 lei, din care 2.672.013,18 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.

Programul Operațional Regional 2014-2020 (Axa prioritară 2-Îmbunatatirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2. - Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor) este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru.

Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 24.07.2018 – 31.07.2020.

Obiectivul general al proiectului constă în consolidarea poziției pe piața a IQ GAMES SRL. Investiția propusă prin proiect vizează activitatea aferentă codului CAEN 3240 – Fabricarea jocurilor şi jucăriilor. Implementarea proiectului de față vizează diversificarea producţiei, în paralel cu creșterea calității produselor, scăderea timpilor de lucru, scăderea deșeurilor asociate și a reducerii pierderilor de materie primă.

Obiectivele proiectului sunt: achiziţia a 7 active corporale, respectiv a 2 active necorporale, website de prezentare şi magazin online.

Date de contact beneficiar:
Mun. Sf.Gheorghe, Str. Constructorilor, Nr. 2, Jud. Covasna, 520092,
Tel: 0267 351094, Fax: 0267 351094, e-mail: iqgames1srl@gmail.com

www.regio-adrcentru.ro | www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.